Υποβολή Εργασιών

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες υποβολής εργασιών:

  • Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς πρέπει να έχει εγγραφεί στο συνέδριο.
  • Λήξη υποβολής εργασιών: 19/4/2023

Oδηγίες υποβολής εργασιών

01

Η εργασία να υποβάλλεται
σε έγγραφο word.doc 97-2003
ή σε μεταγενέστερη έκδοση.

03

Στην αρχή κάθε παραγράφου ο
τίτλος της πρέπει να γράφεται με
έντονους χαρακτήρες,π.χ. Εισαγωγή,
Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα,
Συζήτηση, Συμπεράσματα, Λέξεις-κλειδιά.

05

Οι εργασίες πρέπει να γράφονται
με Arial 11 pt. γραμματοσειρά,
με ένα κενό και πλήρη στοίχιση.

07

Το όνομα του συγγραφέα ή των
συγγραφέων πρέπει να
αναγράφεται ακριβώς κάτω από
τον τίτλο της εργασίας.

09

Με ένδειξη στη δεξιά πλευρά του
επωνύμου πρέπει να αναφέρεται
στην ειδικότητα, τον τόπο εργασίας
καθώς και την πόλη του συγγραφέα.

11

Οι προαναφερθείσες εργασίες
ισχύουν για τα e-posters.

13

Μπορούν να περιέχονται τυπικές
συντομογραφίες, πίνακες και
διαγράμματα, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν βρίσκονται εκτός των
περιθωρίων στοίχισης του κειμένου
και το κείμενο δεν υπερβαίνει το
σύνολο των 350 λέξεων (μόνο το κείμενο,
όχι τα ονόματα ή τα ιδρύματα).

02

Η περίληψη της εργασίας πρέπει
να υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα
και να δομηθεί σε παραγράφους
ως εξής: Εισαγωγή – Σκοπός –
Ασθενείς και Μέθοδος – Αποτελέσματα –
Συμπεράσματα – Λέξεις-κλειδιά.

04

Το όριο λέξεων της εργασίας πρέπει
να είναι 380 λέξεις. Το κείμενο
θα πρέπει να διαμορφωθεί ως τυπικό
έγγραφο A4 word (21×29,7 cm).
Τα περιθώρια πάνω-κάτω πρέπει
να είναι 2,54 cm. Τα περιθώρια
δεξιά-αριστερά 3,17 εκ.

06

Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να
είναι γραμμένος με έντονα κεφαλαία
γράμματα και στοίχιση στο κέντρο.

08

Τα ονόματα των συγγραφέων πρέπει
να αναγράφονται με μικρά γράμματα,
να είναι γραμμένο το πλήρες όνομα
και μετά το επώνυμο
(π.χ. Γεώργιος Γεωργόπουλος).

10

Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει
την εργασία πρέπει να είναι γραμμένο με
έντονα γράμματα και να είναι υπογραμμισμένο.

12

Οι συγγραφείς είναι πλήρως υπεύθυνοι
για το περιεχόμενο και την ποιότητα
της εργασίας τους.

14

Οι συγγραφείς να δηλώσουν αν επιθυμούν
να υποβληθεί η εργασία τους
μόνο ως e-poster.

Dimitrios J. Apostolopoulos.
Professor of Nuclear Medicine, University of Patras, Medical Scool, Head of the Dept. of Nuclear Medicine & PET/CT, University General Hospital of Patras, Greece.

Dimitrios Apostolopoulos was born in Patras, Greece, in 1960. He received his MD in 1984 from the Medical School of the National and Kapodistrian University of Athens and his PhD from the same University in 1989. He completed his specialization in Nuclear Medicine at the “Aretaieion” Hospital, Athens.

He was trained in Nuclear Cardiology at the University Hospital “Haut-Leveque”, Bordeaux, France and in PET/CT at the Medical PET unit of the German Cancer Research Centre (Deutsches Krebsforschung Zentrum, DKFZ), Heidelberg, Germany.

From 1990 until 2002 he was positioned at the department of Nuclear Medicine in the University General Hospital of Patras as a consultant. In 2002 he was elected assistant professor, in 2011 associate professor and in 2015 professor of Nuclear Medicine of the Medical School University of Patras.

From 2015 until today he is head of the department of Nuclear Medicine of the University General Hospital of Patras. This department has 4 units: a) in vitro (radioimmunoassays), b)classical Nuclear Medicine imaging unit, equipped with 2 SPECT/CT systems, c) PET/CT unit and d) therapy unit. He has co-authored more than 50 scientific papers published in peer-reviewed medical journals
and more than 90 oral/poster presentations in European or International Congresses. His publications have 627 citations (h-index=14). He has co-edited the book “Introduction to Nuclear Medicine” for the students of the University of Patras and recently the book “Nuclear Medicine” by “Neon publications”, 2021. He has also authored chapters in 5 other medical books. He was a co-investigator in 5 grants. He has given approximately 60 lectures in Medical Congresses and CME sessions of various Medical Associations. He is a reviewer in five Medline-indexed medical journals. He has supervised 6 PhD dissertations.

His research work is mainly on Nuclear Cardiology, parathyroid imaging and clinical applications of SPECT/CT. Currently, his research interest is focused on medical applications of Artificial Intelligence.

Important dates

Registrations for the 15th Panhellenic Congress of Nuclear medicine are open.
The starting date of the 15th Panhellenic Congress of Nuclear Medicine is 27th May 2021.
The closing date is 30th May 2021.